In maart verzorgde Het Leertheater een zoommeeting voor 19 studenten van stichting BouwTalent regio Zuid, hét expertisecentrum van duaal studeren. De deelnemers hadden elkaar voor deze zoommeeting nog niet ontmoet, maar konden vanwege de huidige coronamaatregelen niet in het echt kennismaken. Dat terwijl ze diezelfde dag wel aan verschillende online workshops met elkaar zouden deelnemen.  Voorafgaand aan deze workshops werd er afgetrapt met een online kennismaking van Het Leertheater. Zodat iedere student al iets meer van elkaar wist dan alleen de naam die op het beeldscherm staat, en iedereen een boost kreeg om actief met elkaar aan de slag te gaan tijdens de workshops.

Van potlood tot theepot

Op een ludieke manier kennismaken in een online omgeving, hoe pak je dat aan? Tim en Luca zetten de studenten direct aan het werk. ‘Hoi ik ben Luca.’ ‘En ik ben Tim. Pak allemaal maar een rood voorwerp.’ Niet nadenken, gewoon meteen op zoek naar iets roods. Nadat alle studenten weer voor hun beeldscherm zaten met een rood voorwerp, variërend van potloden tot een theepot, werden ze er nog een keer op uitgestuurd; voor een groen voorwerp dit keer. Na een korte zoektocht verschenen er dit keer vooral groene bierflesjes in beeld – het blijven natuurlijk wel studenten.

Bij het groene voorwerp vroegen Tim en Luca de deelnemers er een woord aan te koppelen dat iets over henzelf zei, waarop zij dit weer aan die persoon terug konden koppelen. Zo noemde een deelnemer met een bierflesje zichzelf een teamspeler die van gezelligheid houdt.

Alles mag er zijn

Nadat alle deelnemers zich op deze manier kort hadden voorgesteld, speelden Luca en Tim verschillende stellingen voor hen uit. Aangezien de studenten van BouwTalent duaal studeren en hun opleiding dus met een baan combineren, gingen de stellingen over conflicten tussen een werkbegeleider (Tim) en een werkende student (Luca). De studenten toonden na afloop met hun rode of groene voorwerp met wie ze het eens waren. Dit gebeurde in een luchtige sfeer, waarin de deelnemers ook actief moesten verantwoorden waarom ze voor de een of de ander kozen. Zo speelde Luca op een grappige manier de verontwaardigde student: ‘Waarom ben je het niet met mij eens? Ik heb toch gewoon gelijk?’

Zowel eens als oneens mocht, want, zo stelden Tim en Luca voorop: alles mag er zijn. Er was tussendoor ook genoeg ruimte voor een grapje hier en daar; zodra de stelling ‘Een biertje drinken voor de werkdag mag’ aan bod kwam, proostten er spontaan een aantal bierflesjes richting de camera.

Op naar de workshops!

De studenten hebben elkaar in driekwartier tijd op een ontspannen manier leren kennen, waarbij er oog was voor elkaar als individu en de kracht van de groep. Tijdens de kennismaking werd er een losse sfeer gecreëerd zodat de studenten daarna actief de workshops in konden gaan. BouwTalent was zodanig enthousiast over deze werkvorm dat ze deze nogmaals willen inzetten en uitkijken naar een langdurige samenwerking met Het Leertheater.

Review Monique:

”Waar we precies blij van werden? Dat ze een veilige en vertrouwde situatie weten te creëren, zelfs in een online setting met studenten die elkaar niet kennen.
Door hun ‘spel’ wisten ze studenten aan het denken te zetten en te activeren, maar bovenal de ruimte te geven tot het delen van persoonlijke verhalen. Niet alleen inhoudelijk maar ook op gevoelsniveau. De positieve energie was voelbaar!””