Begin van dit kalenderjaar is er mooie samenwerking ontstaan tussen Het Leertheater en Ngrane. Het Leertheater begon een coachingstraject om een basis te leggen voor meer inzicht in sales om de klantgesprekken naar een hoger en verdiepend niveau te brengen. 

Ngrane kenmerkt zich door een groot uiteenlopend klantenbestand en is niet van plan stil te blijven zitten. Als digital agency willen zij niet alleen met hun bestaande, maar ook met nieuwe klanten samen groeien. De coaching vond plaats in het schitterende woonwerkplek Hotel Zoku in Amsterdam, dat plaats bood voor fijne coachingsgesprekken waar iedereen zich thuis kon voelen.

Inzicht in gedragsvoorkeuren

Om iedereen te leren kennen en goed inzicht te krijgen in de eigen overtuigingen is er bij het team een Insights vragenlijst afgenomen. Het Leertheater gebruikt de Insights graag als ijsbreker en ingang om vervolgens gericht te kunnen coachen.
Door het Insightsprofiel kregen zij helderheid over hun gedragsvoorkeuren en werd hen duidelijk wat er wordt gevraagd in de communicatie met andere typen. Heb ik een klant die de relatie belangrijk vindt tegenover me? Of moeten we het vooral over de taken en doelen hebben? 

Groeien in verkoopproces 

We hebben het verkoopproces behandeld in zes stappen. Bij ieder van deze stappen past een kleine aanpassing in gedrag. Nadat zij herkenden waar hun mogelijkheden tot groei zaten door het gesprek over hun profiel, kwam goed naar voren in welke stap van het verkoopproces zij ruimte hebben om te groeien en welke eigenlijk als vanzelf gingen.

Aan de slag!

Door de eigen casuïstiek die werd ingebracht, was er veel plaats voor gericht experimenteren met herkenbaar gedrag dat zij als lastig ervaarden en konden de geïntroduceerde modellen ook direct in de praktijk geoefend worden. Na het oefenen hadden de deelnemers steeds beter in de gaten waar de kwaliteiten lagen en inzicht om deze bewuster in te zetten en hierdoor een gewenst resultaat te behalen voor beide partijen in goede sferen. 

Je ziet Luca en Tim van Het Leertheater ieder een positie innemen op het Insightswiel. Ze geven een demonstratie zodat de deelnemers op een speelse manier inzicht in de verschillende gedragsvoorkeuren krijgen.

Review Sammy de Keijne:

“Met het Ngrane team deden we de Insights test en een individuele follow up sessie voor meer verdieping.

De testresultaten waren verrassend herkenbaar en lieten blinde vlekken zien. Het was leuk en leerzaam deze met het team te delen en te vertalen naar praktische leerdoelen.

Naast de testresultaten deden we in de sessie rollenspel en kregen we de kans vragen te stellen over de test. Hier ging de materie echt leven. Zo kreeg ik bijvoorbeeld de kans om met een voor mij lastig karakter te oefenen d.m.v. rollenspel. Samengevat: ik raad Het Leertheater ten zeerste aan.”